Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Địa chỉ: Khu 7 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Email: evnbambo@gmail.com

Website: thietbidienbambo.com

Mã số thuế: 2601006987

1. CHỦ TỊCH HĐQT: Ông Nguyễn Văn Biên

Số điện thoại: 0945.802.228

Email: biennguyenevn08@gmail.com

2. VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Số 64 Ngõ 885, Tam Trinh, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

3. PHỤ TRÁCH KINH DOANH

Ông Phan Thanh Phong:   0981.039.994

Ông Nguyễn Bình Minh:    0983.207.333

Ông Đoàn Hoàng Hà:        0965.132.132

Ông Nguyễn Quang Hòa:  0925.026.668